HORTUS SICCUS OPINATA

 
   

Kari Englehardt

Mexico | Vanilla planifolia X Opuntia imbricata
16”x22”
Mixed media collage, wax, resin, oil pastel, white pencil on roofing felt