HORTUS SICCUS OPINATA

 
   

Kari Englehardt

Mexico | Rosa stellat X Carya illinoinensis
24”x30”
Mixed media collage, wax, resin, oil pastel, white pencil on roofing felt